“Ważna rozmowa” ? symulacje rozmów z pracownikiem/asesorem

307.50 (z VAT)

SKU: 000004 Kategorie: ,

Opis

Jakie kompetencje diagnozuje zadanie?

 Budowanie i rozwój zespołu, współpraca, podejmowanie decyzji.

Uczestnik wchodzi w rolę przełożonego, którego zdaniem jest przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem opisanym w instrukcji. Funkcję pracownika pełni asesor, który postępuje zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w materiałach.

Pobierz folder informacyjny

Co zawiera każde ćwiczenie?

Ta część instrukcji zawiera opis przebiegu zadania, czas trwania poszczególnych etapów, sposób zorganizowania przestrzeni, w której odbywa się diagnoza, listę potrzebnych instrukcji i zasobów, informacje na temat zaangażowania asesorów i aktorów w realizację sesji. Opis ten jest wykorzystywany przez asesorów i prowadzącego sesję w trakcie przygotowań.

Opracowanie to zawiera wzorce wypowiedzi, kierowane do badanych przez prowadzącego sesję. Instrukcja określa dokładny czas przekazywania poleceń słownych oraz pisemnych. Dzięki niej nawet mniej doświadczone w prowadzeniu sesji osoby dostają bardzo dokładne wytyczne do przeprowadzenia zadania.

Opisuje założenia i cel zadania. Instrukcje te są dość złożone ze względu na wieloetapowość zadań. Standardowo  obejmują od kilkunastu do kilkudziesięciu stron.

Określa sposób postępowania asesora/aktora, jeśli jego udział jest przewidziany w zadaniu. Zazwyczaj obejmuje skrócony opis zadania oraz oczekiwanego sposobu postępowania asesora – aktora, który umożliwi ocenę konkretnych zachowań.

Zawiera informacje dla asesora na temat zachowań, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę w danym zadaniu przy ocenie przypisanych kompetencji. Asesor wykorzystuje go jako narzędzie pomocnicze przy ocenie. Przypadku zadań, gdzie możliwym jest określenie jednego, prawidłowego postępowania klucz zawiera również opis oczekiwanego rozwiązania.

Dodatkowe informacje

Licencja

Podstawą do nabycia możliwości korzystania z narzędziownika, czy też pojedyńczych zadań do diagnozy kompetencji metodą AC/DC jest podpisanie umowy licencyjnej.

Jeżeli dokonasz zakupu narzędziownika, czy pojedynczych zadań do diagnozy kompetencji umowa licencyjna zostanie wysłana do ciebie przed wysłaniem zakupionych produktów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Magdalena Trzepiota,

Konsultant,

tel: +48 500 203 381,

e-mail: magdalena.trzepiota@navigogrupa.com